CENA GALA BMP · UNIVERSITAT BARCELONA 2018
NIT DE LA LOGISTICA · MACBA 2018
CENA GALA BMP · LLOTJA DE BARCELONA 2019